ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับสมัครนักศึกษาไทยที่มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในสหพันธรัฐเซีย ในปีการศึกษา 2567-2568 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี โท เอก ทุนวิจัยในสาขาต่างๆ รวมถึงทุนฝึกอบรม ระยะสั้นและการฝึกงาน
สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2022 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2565 (ตามวันเวลาประเทศสวีเดน) ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022 ให้แก่ นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาเอกในสังกัดมายัง กองการต่างประเทศ สป.อว. ภายในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565  ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 1-3 คน ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (FULBRIGHT) เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 7 มีนาคม – 30 พฤษภาคม 2565 เพื่อหาอาจารย์ทำหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ ณ สถาบันการศึกษาไทยไปสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 9 เดือน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามปรากฎด้านล่างนี้
มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประกาศให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2565 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามปรากฎด้านล่างนี้
รัฐบาลจีนเสนอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565/2566 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือโครงการแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ปี ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไทย จำนวน 1 คน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารตามปรากฎด้านล่างนี้
ประเทศฮังการีเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มากราคม 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียนเชิญเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ARU RUN เพื่อนำรายได้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษา ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม
รัฐบาลอินเดียเปิดรับสมัครทุนฝึกอบรมออนไลน์เพิ่มเติมภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) หรือ e-ITEC Programme ในหลักสูตร Data Science and Big Data Analytics ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2565 หากสนใจคลิ๊กดาวโหลดเอกสารแบบ
รัฐบาลอินเดียจัดการฝึกอบรมออนไลน์และขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วม จำนวน 4 หลักสูตร ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านรายละเอียด
รัฐบาลอิตาลีเปิดรับสมัครผู้รับทุนรัฐบาล ประจำปีการศึกษา ส.ศ. 2021-2022 ให้กับผู้สมัครชาวไทย สนใจดาวน์โหลดเอกสารเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา 2565-2566
ศูนย์ระดับภูมิภาค ด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ (SEAMEO Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture : SEAMEO SEARCA) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประสงค์ให้ทุนการศึกษารดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ประจำปีการศึกษา 2565-2566   แก่ผู้เรียนชาวไทย โดยผู้สมัครรับทุนระดับปริญญาโทต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกอายุไม่เกิน 40 ปี และต้องเป็นบุคลากรจากสถาบันการศึกษา/การวิจัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐบาล
ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Huber H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2565
มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา ได้เปิดรับสมัครทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเสนอชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือกขั้นต้น จำนวน 1-3 คน เข้าแข่งขันกับผู้สมัครทั่วโลก ทุนนี้ สำหรับการบริหารระดับกลาง เพื่อศึกษาและอบรมฝึกงานในสถาบันการศึกษาต่างๆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-12 เดือน  ดาวน์โหลดระเบียบการได้จากเว็บไซต์ application.fulbrightthai.org ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 และสมัคร online ตามที่ระบุในระเบียบการได้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น.
ประกาศรับสมัครทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ปีการศึกษา 2559
ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่นใจชิงทุนการศึกษา ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทย์ศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fulbrightthai.org

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#26-01-59
ข่าวทุนการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (Northwest University) นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับรัฐบาลจีนและสถาบันขงจื้อจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 รายละเอียดดังแนบ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#04-03-59 
ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปี 2559 ณ สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี
กระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปี 2559 (2016 Korean Government Scholarship Program for International Students for Graduate Degrees) เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดดังแนบ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#11-03-59
Institute of International Education (IIE)
Institute of International Education (IIE) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทำหนังสือเรื่อง “Funding for United States Study: A Guide for international Students and Professionals” เพื่อรวบรวมเว็บไซด์และทุนการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา รายละเอียดดังแนบ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#11-03-59 
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DOU – Thailand Fellowship Programem
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DOU – Thailand Fellowship Programem เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรปเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#07-06-60 
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาศให้เยาวชนไทยและเวียดนามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมละขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างกัน

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#13-06-60 
ทุน Public Administration Institute for Turkey and the Middle East (TODAIE)
Public Administration Institute for Turkey and the Middle East (TODAIE) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาโปในสาขาวิชา International Public Administration (APEP)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#13-07-60 

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ อื่นๆ