ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ

1 ประกาศรับสมัครทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ปีการศึกษา 2559
ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครผู้ที่นใจชิงทุนการศึกษา ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาแพทย์ศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.fulbrightthai.org

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#26-01-59
2 ข่าวทุนการศึกษา สาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (Northwest University) นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับรัฐบาลจีนและสถาบันขงจื้อจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 รายละเอียดดังแนบ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#04-03-59 
3 ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปี 2559 ณ สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี
กระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประจำปี 2559 (2016 Korean Government Scholarship Program for International Students for Graduate Degrees) เพื่อศึกษาต่อ ณ สถาบันอุดมศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี รายละเอียดดังแนบ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#11-03-59
4 Institute of International Education (IIE)
Institute of International Education (IIE) ประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดทำหนังสือเรื่อง “Funding for United States Study: A Guide for international Students and Professionals” เพื่อรวบรวมเว็บไซด์และทุนการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา รายละเอียดดังแนบ

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#11-03-59 
5 โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DOU – Thailand Fellowship Programem
โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DOU – Thailand Fellowship Programem เป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย และ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรปเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิตระหว่างกัน

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#07-06-60 
6 โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และเปิดโอกาศให้เยาวชนไทยและเวียดนามได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมละขนบธรรมเนียมประเพณีระหว่างกัน

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#13-06-60 
7 ทุน Public Administration Institute for Turkey and the Middle East (TODAIE)
Public Administration Institute for Turkey and the Middle East (TODAIE) เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจรับทุนการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาโปในสาขาวิชา International Public Administration (APEP)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 3

icon 3
#13-07-60 

ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ อื่นๆ