📣 การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ

{RECENT NEWS} 📣 การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ การจัดทำวารสาร และแนวทางการพัฒนาและบริหารองค์กร 📣 ---- สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มบส.ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร.สุพงศ์ ...
อ่านเพิ่มเติม

 การปฐมนิเทศผู้รับการจ้างงาน (บัณฑิต)

{RECENT NEWS} 📣 การปฐมนิเทศผู้รับการจ้างงาน (บัณฑิต) 📣 ---- โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการฝึกอบรม ...
อ่านเพิ่มเติม

การปฐมนิเทศผู้รับการจ้างงาน (ประเภทประชาชน)

{RECENT NEWS} 📣 การปฐมนิเทศผู้รับการจ้างงาน (ประเภทประชาชน) 📣 ---- โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยสู่ตำบล) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในการ ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมออนไลน์การต่อสัญญา

{RECENT NEWS} 📣 การประชุมออนไลน์การต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงระหว่าง Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA) และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 📣 ---- สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจัดการประ ...
อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Guangxi Haibo Education Consulting Company

{RECENT NEWS} 📣 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท Guangxi Haibo Education Consulting Company 📣 ---- #ในวันที่ 22 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพร ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมออนไลน์การต่อสัญญาMOU

{RECENT NEWS} 📣 การประชุมออนไลน์การต่อสัญญาบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยผิงตงแห่งชาติและมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 📣 ---- สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนจัดการประชุมออนไลน์เพื่อต่อสั ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

#ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน นำโดย ผศ.ดร​ ลินดา​ เกณฑ์​มา​ อธิการบดี​มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​บ้าน​สมเด็จ​เจ้าพระยา​ อ.ดร.สุ​ทิพย์ ...
อ่านเพิ่มเติม

ความร่วมมือด้านวิชาการ (MOU)

{ Recent News } 📣 การประชุมการต่อสัญญาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการออนไลน์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและมหาวิทยาลัยนานาชาติพนมเปญ ครั้งที่ 1/2563 📣 ---- ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 25 ...
อ่านเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศการอบรม

#ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักศึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ​ด ...
อ่านเพิ่มเติม

การประชุมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมเพื่อการสอบ BSRU-TEP

ในวันศุกร์ที่  13  พฤศจิกายน 2563 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน จัดประชุมวิทยาการผู้สอนโครงการเตรียมความพร้อมทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR เพื่อชี้แจงกำหนดการต่างๆ และแนวทางในการอบรม ณ ห้อง ...
อ่านเพิ่มเติม