ความร่วมมือทางวิชาการ

Australia Cambodia
Edith Cowan University, Phnom Penh International University, Cambodia
University of Tasmania, Tasmania, Chamroeun University of Poly-Technology
Phoenix Academy, Perth University of Cambodia, Cambodia
The University of Queensland, Queensland
People’s Republic of China Republic of Indonesia
Guangxi University of Foreign Languages Mahasasaraswati Denpasar University
Tianjin Normal University
Guangxi University of Foreign Languages South Korea
Tianjin Normal University Dong-Ah Institute of Media and Arts (DIMA)
Xishuangbanna Vocational and Technical Institute, Chung-Ang University, Korea
Yunnan University
Macau University of Science and Technology Malaysia
UCSI Professional Academy 
Union of Myanmar Universiti Utara Malaysia
National University of Arts and Culture
Republic of the Philippines
Lao People’s Democratic Republic Lipa City Colleges, Batangas, Philippines
National university of Laos Philippines Women’s University
Republic of Singapore The Socialist Republic of Vietnam
Nanyang Polytechnic Hue University of Sciences 
Kings International Business School Ho Chi Minh City of Pedagogy
University of Social Sciences and Humanities – Hanoi
Arad Republic of Egypt University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City,
October 6 University
NEW ZEALAND
Germany UNITEC
University of Kaiserslautern,
United States of America
Wat Mongkolratanaram – The Thai Buddhist
Temple, Berkeley,
Wat Buddhajakramongkol Ratanaram – The Thai Buddhist
Temple, San Diego
Wat Padhammachart – The Thai Buddhist
Temple, San Diego, Los Angeles