สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนรับสมัครอาจารย์และบุคลากร

{Announcement}

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียนรับสมัครอาจารย์และบุคลากร

เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศสำหรับคณาจารย์บุคลากร

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนองานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ (Mini Conference) และค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)  ระหว่างวันที่  4 – 6  กรกฎาคม 2566  ณ  จังหวัดจันทบุรี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้  – 27  มิถุนายน 2566

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์  คลิกลิ้งค์  https://link.bsru.ac.th/nnm

หรือแสกน QR Code

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน