สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน นำโดยรองผู้อำนวยการพร้อมทีมผู้บริหารต้อนรับทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์อวี้หลิน มณฑลกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน (Yunlin Normal University) ณ ห้องประชุม สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน นำโดยรองผู้อำนวยการพร้อมทีมผู้บริหารต้อนรับทีมผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยครุศาสตร์อวี้หลิน มณฑลกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน (Yunlin Normal University) ณ ห้องประชุม สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ รองผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน อาจารย์ ดร.สิริภัทร เมืองแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยครุศาสตร์อวี้หลิน (Yunlin Normal University)นำโดย  Mr. Ren Qi ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์  Mr.Huang Xuebin ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา Mr. Lin Wei fen ผู้อำนวยฝ่ายตรวจสอบบัญชี  และMs. Wei Yuanyuan หัวหน้างานต่างประเทศและศูนย์การเรียนแลกเปลี่ยน Ms.Wang Chunrong อาจารย์ประจำสำนักวิเทศสัมพันธ์

อนึ่ง การมาเยือนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังกรอบความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อาทิ  การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน  การจัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ   เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการทำความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันต่อไป

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน