กิจกรรม ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Live stream Facebook (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)

{Announcement}

กิจกรรม ปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom และ Live stream Facebook (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 66) ทุกคน เข้าร่วมฟังคำชี้แจง การพัฒนาภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Voxy ในโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่ (English for Freshmen) ปีการศึกษา 2566 วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เริ่มเวลา 16.00 – 18.00 น.

Link Zoom : https://link.bsru.ac.th/okr

Meeting ID: 912 0483 9724

Passcode: 059509

สอบถามเพิ่มเติม อาคาร 10 ชั้น 3

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน