ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR(ออนไลน์) ครั้งที่1

วิทยาการจัดการ
ครุศาสตร์
วิทยาลัยการดนตรี
วิทยาศาสตร์
ภาค-กศ.พ
มนุษยศาสตร์

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบวัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ CEFR ครั้งที่ 1

คณะวิทยาการจัดการ

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

วิทยาลัยการดนตรี

วิทยาศาสตร์

ภาค กศ.พ.

 หมายเหตุ นักศึกษารุ่นตกค้างปีการศึกษา 2559 ติดต่อ ศูนย์ภาษา อาคาร 11 ชั้น 4 หรือโทร 02-473-7000 ต่อ 1742