นางสาวอธิษฐาน ศรีลานุช

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

นางสาวอธิษฐาน ศรีลานุช ทำหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาภาษา การบริหารจัดการสอบข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (BSRU-TEP) และประสานงานด้านการต่างประเทศ