นายกำพล วิภาตนาวิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • 0958541133

นายกำพล วิภาตนาวิน ทำหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ดูแลเว็บไซต์และเฟสบุ๊คสำนักฯ นอกจากนี้ ยังดูแลห้องมินิเธียเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษาอาคาร 11 ชั้น 3 และชั้น 4 อีกด้วย