สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร พูดคุยกับอาจารย์ต่างชาติ

{RECENT NEWS}

สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร พูดคุยกับอาจารย์ต่างชาติ

—-

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ขอต้อนรับอาจารย์ต่างชาติใหม่สองท่าน คือ Mr.Konstantinos Balis และ Mr.Edwin Pietersma เพื่อช่วยในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาพูดคุยสนทนาภาษาอังกฤษได้ที่สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ อาคาร 11 ชั้น 3

—-

ภาพ/ข่าวโดย : เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน